ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τόσο η διεύθυνση όσο και το προσωπικό του Θεραπευτηρίου Ασκληπιός στόχο έχουν να δημιουργήσουν ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας με τον ασθενή και την οικογένειά του και να καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να φανούν χρήσιμοι στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υγείας του.

Από τις αρχές του έτους 2018 τη διοίκηση του Θεραπευτηρίου Ασκληπιός ανέλαβαν τα τέκνα του ιδρυτή της κλινικής Δερέ Συμεών, οι Ψυχίατροι, Δερές Εμμανουήλ και Δερέ Γεωργιάννα-Δέσποινα.

Στόχος τους είναι να συνεχίσουν το όραμα του πατέρα τους Δερέ Συμεών.

 

Εμμανουήλ Σ. Δερές

Ψυχίατρος
Διοικητικός Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεωργιάννα-Δέσποινα Σ. Δερέ

Ψυχίατρος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.