Ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης

Μέσω των ομάδων αυτών οι ασθενείς εξασκούν την μνήμη, την προσοχή, την ανάκληση λέξεων και έκφραση συναισθημάτων αλλά και την ενδυνάμωση του νοητικού τους επιπέδου.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΟΥΖΙΝΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ