ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

  • Δομημένο πρόγραμμα με ατομική και ομαδική φροντίδα
  • Επικεντρώνεται στην ενίσχυση των ικανοτήτων
  • Περιλαμβάνει γονείς στη διαδικασία θεραπείας

***Θεραπευτικές έξοδοι / άδειες για σταδιακή επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία χορηγούνται από τους ιατρούς μας, ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς.

Ατομική ψυχοθεραπεία

Βοηθάει τον νοσηλευόμενο στην κατανόηση των συμπεριφορών του δημιουργώντας μια θεραπευτική σχέση με τον ιατρό. Δημιουργείται έτσι ένας χώρος όπου μπορεί να εκφράσει τις σκέψεις του ελεύθερα.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Συναντήσεις μεταξύ των νοσηλευομένων κατά τις οποίες γίνεται ανταλλαγή σκέψεων, βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και έτσι μειώνεται η απομόνωση και το άγχος.

Οικογενειακή ψυχοθεραπεία

Αποσκοπεί στην ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας των νοσηλευομένων, στην ενημέρωση τους για την ασθένεια και την αντιμετώπισή της, έτσι ώστε και αυτοί να συμβάλλουν έμμεσα στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ασθένειας.

Ενημέρωση συγγενών

Προγραμματίζουμε τακτικές συναντήσεις με τους συγγενείς ή τους φροντιστές, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τη φύση της νόσου και να συζητήσουμε για τα συναισθήματα τους και τη στάση τους απέναντι στο άνθρωπό τους. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο στρες και την επιβάρυνση που υφίσταται η οικογένεια από την εμφάνιση ψυχικής νόσου σε κάποιο από τα μέλη της.

Εξωτερικά ιατρεία

Μετά το πέρας της νοσηλείας, συνεχίζουμε να επικοινωνούμε και να παρακολουθούμε σε τακτική, εξωτερική βάση τους ασθενείς μας. Συνεδρίες εξωτερικών ασθενών, με σκοπό τη φροντίδα, την πρόληψη, την αποφυγή των πιθανών υποτροπών και ενημέρωση των ενδιαφερομένων αλλά και των οικογενειών τους. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να προσαρμόσουμε την θεραπεία αναλόγως και έτσι να πετύχουμε μια καλή μακροπρόθεσμη εξέλιξη της νόσου.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΟΥΖΙΝΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ