ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Home » ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γενικά Καθήκοντα

Νοσηλευτής νοσηλείας

 • Καταγραφή λογοδοσίας.
 • Χορήγηση ινσουλίνης ή P.O.
 • σκευασμάτων πριν από το γεύμα διαβήτου.
 • Μέτρηση Ζωτικών Σημείων και τρίωρές μέτρησης.
 • Εκτέλεση πρωινής νοσηλείας.
 • Παραγγελία φαρμάκων.
 • Έλεγχος ναρκωτικών.
 • Αποθήκευση φαρμάκων.
 • Ενημέρωση εντολών από τo ηλεκτρονικό σύστημα.
 • Προετοιμασία και χορήγηση μεσημβρινής νοσηλείας.
 • Μεταφορά ιματισμού ασθενών κατά τις εσωτερικές μεταφορές.

*Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες, οι νοσηλευτές νοσηλείας αναλαμβάνουν τα παρακάτω καθήκοντα σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα των νοσηλευτών.

 

Νοσηλευτής

 • Περιποίηση κατακλίσεων με παρουσία ιατρών – εργαλειοδότηση.
 • Πλήρης φροντίδα και εξυπηρέτηση των θαλάμων που είναι υπό την ευθύνη του.
 • Έλεγχος ροής φλεβών και αλλαγή οπού χρειάζεται.
 • Προγραμματισμένες αλλαγές καθετήρων.
 • Αλλαγές ασθενών ανάλογα με το πρόγραμμα θεραπειών.
 • Σίτιση ασθενών.
 • Ενυδάτωση ασθενών.
 • Λουτρά καθαριότητας.
 • Αλλαγές θέσεων ασθενών.
 • Τακτοποίηση θαλάμων.
 • Διαχείριση ακάθαρτου και μολυσματικού ιματισμού.
 • Κινητοποίηση ασθενών.
 • Εξυπηρέτηση κουδουνιών.
 • Ετοιμασία καροτσιού κίνησης για την απογευματινή βάρδια.
 • Διαχείριση απλών και μολυσματικών αποβλήτων.
 • Ενημέρωση καρτών κίνησης /κάρτας νοσηλείας (σίτιση και ενυδάτωση).

Νυχτερινή βάρδια

 • Καταγραφή λογοδοσίας.
 • Έλεγχος στους θαλάμους των ασθενών ανά 2 ώρες.
 • Προετοιμασία πρωινής νοσηλείας.
 • Εκτέλεση νυχτερινής νοσηλείας.
 • Έλεγχος ροής φλεβών και αλλαγή οπού χρειάζεται.
 • Έλεγχος αλλαγών στο Διαιτολόγιο, ενημέρωση αυτού.
 • Τακτοποίηση και εφοδιασμός των τροχηλάτων, με υλικό.
 • Τακτοποίηση στάσης αδερφής.
 • Ενημέρωση καρτών νοσηλείας.
 • Εξυπηρέτηση ασθενών (κουδούνι).
 • Μέτρηση Ζωτικών Σημείων και τρίωρές μέτρησης.
 • Διαχείριση απλών και μολυσματικών αποβλήτων.
 • Διαχείριση ακάθαρτου και μολυσματικού ιματισμού.

Απαραίτητα Προσόντα

Επίπεδο σπουδών

 • Πτυχιούχος Νοσηλευτικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλης ισότιμης Σχολής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Ενδεδειγμένα Προσόντα / Γνώσεις

Ικανότητες

 • Ευγένεια
 • Αυξημένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Γνώση Ξένης γλώσσας, επιθυμητή Αγγλική
 • Χειρισμός Η/Υ

Εμπειρία

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση κλινικής ή μονάδας υγείας