ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

Home » ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

Γενικά Καθήκοντα

 1.  Προσέρχεται στο θεραπευτήριο την ώρα που του έχει οριστεί.
 2.  Παραλαμβάνει τα καρότσια μεταφοράς μερίδων φαγητού και φροντίζει για την ορθή μεταφορά τους στο χώρο σίτισης των νοσηλευομένων.
 3.  Είναι υπεύθυνος για το σερβίρισμα των φαγητών στους νοσηλευόμενους.
 4.  Οφείλει να φοράει τη στολή εργασίας του.
 5.  Ακολουθεί τις οδηγίες του Μάγειρα.
 6.  Τηρεί τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.
 7.  Διατηρεί ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας του.
 8.  Ενημερώνει τον Υπ. Συστήματος για τυχόν ασθένειες.

Απαραίτητα Προσόντα

Επίπεδο Σπουδών:

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Πιστοποιητικό υγείας

Ενδεδειγμένα Προσόντα / Γνώσεις

Ικανότητες

 • Προσεκτικός
 • Μεθοδικός
 • Εργατικός

Εμπειρία

 • Προϋπηρεσία 2 χρόνια
 • Εκπαίδευση σε θέματα ΕΦΕΤ