ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Οι νοσηλευτικές υπηρεσίες, εκτός από τα βασικά νοσηλευτικά καθήκοντα, περιλαμβάνουν και την υποβοήθηση στη μετακίνηση, τη σίτιση και την καθαριότητα ατόμων που έχουν κινητικά προβλήματα.

Οι νοσηλευτές έχουν επιλεγεί προσεκτικά και είναι ευγενείς, υπομονετικοί και με υψηλό κίνητρο. Ανάμεσα στα αναρίθμητα καθήκοντα και υποχρεώσεις τους, κορυφαίο θεωρούν την εχεμύθεια.

Παρθένα Φωτειάδου

ΠροΪσταμένη Νοσηλευτικού τομέα

Απόφοιτη ΤΕΙ Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης