ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Οι νοσηλευτικές υπηρεσίες, εκτός από τα βασικά νοσηλευτικά καθήκοντα, περιλαμβάνουν και την υποβοήθηση στη μετακίνηση, τη σίτιση και την καθαριότητα ατόμων που έχουν κινητικά προβλήματα.

Οι νοσηλευτές έχουν επιλεγεί προσεκτικά και είναι ευγενείς, υπομονετικοί και με υψηλό κίνητρο. Ανάμεσα στα αναρίθμητα καθήκοντα και υποχρεώσεις τους, κορυφαίο θεωρούν την εχεμύθεια.

Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος

ΠροΪστάμενος Νοσηλευτικού τομέα

Απόφοιτος του ΤΕΙ Νοσηλευτικής Λάρισας. Εργάζεται στο Θεραπευτήριο από το 2006 σαν νοσηλευτής. Από το 2010 κατέχει την θέση του προϊστάμενου Νοσηλευτή, οργανώνοντας, εκπαιδεύοντας και κατευθύνοντας νοσηλευτικό προσωπικό.