Πιστοποιητικό Q-cert

με μια ματια

Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού

Q-CERT SAFE

Έκδοση

24.09.2021

Ισχύς

11.10.2024

Αριθμός πιστοποίησης

ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013

Πεδίο εφαρμογής

Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών

Ψυχιατρική διάγνωση, θεραπευτικός σχεδιασμός και παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών για την περίθαλψη και θεραπεία ατόμων που πάχουν απο ψυχικές ασθένειες