ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Το θεραπευτήριο Ασκληπιός παρέχει φροντίδα και η υποστήριξη σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος και κατόπιν έγκριση των ιατρών μας μετά από εξέταση των ιατρικών αρχείων του ασθενούς.

Το Θεραπευτήριο Ασκληπιός διαθέτει άδεια από τις αρχές δημόσιας υγείας για τη διαχείριση της θεραπείας και της περίθαλψης στους ακόλουθους τομείς:

Share This