Άνοια

Άνοια

Ορισμός

Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από σημαντική έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών, της κοινωνικής και επαγγελματικής λειτουργικότητας χωρίς διαταραχές της συνείδησης.

 • 10% των ατόμων ηλικίας 65 έως 75 ετών πάσχουν από άνοια
 • 25% των ατόμων ηλικίας 75 έως 85 ετών πάσχουν από άνοια
 • 50% των ατόμων ηλικίας άνω των 90 ετών

Αίτια

Νεύρο εκφυλιστική διαταραχή
Νόσος Alzheimer
Ορισμός
 • Προοδευτική νεύρο εκφυλιστική διαταραχή του εγκεφάλου
 • Aποτελεί το 50-60% του συνόλου των περιπτώσεων εκφυλιστικής άνοιας
Εγκατάσταση
 • Πρώιμη έναρξη, εμφάνιση σε άτομα <65 (οικογενής μορφή)
 • Όψιμη έναρξη, εμφάνιση σε άτομα >65
Πορεία
 • Επιδεινούμενα συμπτώματα
 • Επιβίωση 2-10 έτη από την έναρξη των συμπτωμάτων
Αγγειακή άνοια
 • Δεύτερη σε συχνότητα άνοια
 • Οφείλεται στην συσσώρευση εγκεφαλικών εμφράκτων
 • Πιο συχνή σε άτομα με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης ή σακχαρώδη διαβήτη
 • Tαχεία εισβολή και βαθμιαία επιδείνωση μετά την 5η ή 6η δεκαετία της ζωής
Άλλες αιτίες άνοιας (ανατρέψιμες ή αντιμετωπίσιμες)
 • από λοιμώξεις εγκεφάλου χωρίς σωστή αντιμετώπιση ( μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα)
 • από χρόνιες λοιμώξεις ( σύφιλη, AIDS)
 • από ενδοκρανιακούς όγκους ή υποκλινικές επιληπτικές κρίσεις
 • από παθήσεις του θυρεοειδούς ( υποθυρεοειδισμός)
 • από πνευμονοπάθειες που προκαλούν υποξία ή υπερκαπνία
 • από ηπατική ανεπάρκεια ( ηπατική εγκεφαλοπάθεια)
 • από οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 • από χρόνιο αλκοολισμό ( εγκεφαλοπάθεια Wernicke-Korsakoff)
 • από διατροφικές διαταραχές ( έλλειψη βιταμινών, φυλλικού οξέος, κά)

Συμπτώματα

 • Διαταραχή του λόγου (Αφασία)
 • Διαταραχή της μνήμης (Αμνησία)
 • Αδυναμία τέλεσης σύνθετων κινητικών δραστηριοτήτων (Απραξία)
 • Αδυναμία αναγνώρισης ή προσδιορισμού αντικειμένων (Αγνωσία)
 • Δυσκολία κατά τα γεύματα
 • Καχυποψία
 • Σωματική βία
 • Αανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά
 • Αφύπνιση κατά την νύχτα
 • Εκρήξεις θυμού
 • Πτωχή ατομική υγιεινή
 • Παραληρητικές ιδέες
 • Προβλήματα στην οδήγηση
 • Μερικές φορές προηγούνται συμπτώματα κατάθλιψης

Θεραπεία

 • Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση μιας μορφής άνοιας καθορίζει σημαντικά την εξέλιξη της.
 • Σε προχωρημένα στάδια της νόσου με συμπτώματα διέγερσης, άρνησης λήψης τροφής και υγρών, απαιτείται νοσηλεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση.
 • Η σταθερότητα στο καθημερινό πρόγραμμα (ρουτίνα) που παρέχει η κλινική είναι σημαντική για την μείωση της σύγχυσης και της ψυχοκινητικής διέγερσης.