Διαταραχές που συνδέονται με ουσίες

Διαταραχές που συνδέονται με ουσίες

Ορισμός

Ορισμός της εξάρτησης

 • Ανοχή :
  – ανάγκη για λήψη αξιοσημείωτα αυξημένων ποσοτήτων της ουσίας για να επιτευχθούν οι επιθυμητές δράσεις της
  – αξιοσημείωτα μειωμένο αποτέλεσμα της ουσίας με την συνεχιζόμενη χρήση της ίδιας ποσότητας από αυτήν
 • Στέρηση : η ουσία λαμβάνεται για να αποφευχθούν τα συμπτώματα στέρησης
 • Η ουσία λαμβάνεται σε μεγαλύτερες ποσότητες ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με την αρχική πρόθεση του ατόμου
 • Επίμονη επιθυμία για την ουσία ή αποτυχημένες προσπάθειες μείωσης ή ελέγχου της χρήσης
 • Σημαντικό μέρος του χρόνου του ατόμου σπαταλάτε στην χρήση της ουσίας
 • Εγκατάλειψη σημαντικών κοινωνικών, επαγγελματικών ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εξαιτίας της χρήσης της ουσίας

Ορισμός της Κατάχρησης:

Δυσπροσαρμοστική χρήση της ουσίας που προκαλεί επανειλημμένα προβλήματα και δυσμενείς συνέπειες

 • υποτροπιάζουσα χρήση της ουσίας με αποτέλεσμα την αποτυχία εκπλήρωσης βασικών υποχρεώσεων στο σχολείο ή το σπίτι ( παραμέληση τέκνων, απουσίες στο σχολείο κά)
 • υποτροπιάζουσα χρήση της ουσίας σε περιστάσεις όπου αυτή ενέχει σωματικούς κινδύνους ( πχ οδήγηση, χειρισμός μηχανήματος)
 • υποτροπιάζοντα προβλήματα με τον νόμο συνδεόμενα με την ουσία ( πχ συλλήψεις για συμπεριφορές που σχετίζονται με την ουσία)
 • συνεχιζόμενη χρήση της ουσίας παρά την ύπαρξη προβλημάτων σε κοινωνικό ή διαπροσωπικό επίπεδο που προκαλούνται από την ουσία ( λογομαχίες με τον/την σύζυγο)

Επιδημιολογία

 • Γενετικοί παράγοντες συμβάλλουν στο 40-60% του κινδύνου για εξάρτηση • 8% του πληθυσμού κάνει κατάχρηση ουσιών

Θεραπεία

2 φάσεις

– οξεία φάση, στόχος είναι η αποτοξίνωση
– φάση συντήρησης, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και αποτροπή υποτροπής

 

 • Συντηρητική αντιμετώπιση συνίσταται σε πολύ βραδεία απόσυρση του φαρμάκου σε βάθος πολλών ημερών ή εβδομάδων
 • Πολλοί ασθενείς χρήζουν συστηματικής αποτοξίνωσης σε νοσοκομείο για την αποτροπή σοβαρών συμπτωμάτων απόσυρσης από αλκοόλ, κατασταλτικά, υπναγωγά ή αγχολυτικά
 • Σύγχρονη αντιμετώπιση των παθολογικών παθήσεων από τις οποίες μπορεί να πάσχει ένα άτομο με εξάρτηση από ουσίες καθώς επίσης και των ψυχιατρικών
 • Ατομική ψυχοθεραπεία για να αντιληφθεί ο ασθενής τα κίνητρα που τον ωθούν στην χρήση ουσιών και να μάθει εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης των ψυχοπιεστικών καταστάσεων ( κυρίως γνωστική συμπεριφορική θεραπεία)
 • Ομαδική ψυχοθεραπεία και οικογενειακή ψυχοθεραπεία είναι επίσης αναγκαίες επικουρικές θεραπείες
 • “Θεραπεία με βάση τη συνέπεια”, συμπεριφορική θεραπεία στην οποία τα άτομα  ανταμείβονται όταν επιδεικνύουν την κατάλληλη επιδιωκόμενη συμπεριφορά χωρίς ουσίες