Διαταραχές του ύπνου

Διαταραχές του ύπνου

Κατηγορίες

I. Δυσυπνίες ( διαταραχή στην έναρξη και διατήρηση του ύπνου)

 • Πρωτοπαθής αυπνία
 • Πρωτοπαθής υπερυπνία
 • Ναρκοληψία
 • Διαταραχή του ύπνου σχετιζόμενη με την αναπνοή
 • Διαταραχή του ύπνου σχετιζόμενη με τους κιρκάδιους ρυθμούς

ΙΙ. Παραυπνίες ( διαταραχή λόγω παθολογικού συμβάντος κατα την διάρκεια του ύπνου)

 • Διαταραχή εφιαλτών
 • Διαταραχή υπνικού τρόμου
 • Διαταραχή υπνοβασίας

III. Διαταραχή του ύπνου σχετιζόμενη με άλλη ψυχική διαταραχή (πχ κατάθλιψη ή σχιζοφρένεια)

IV. Διαταραχή του ύπνου σχετιζόμενη με γενική ιατρική κατάσταση

V. Διαταραχή του ύπνου σχετιζόμενη με ουσίες

Πρωτοπαθής Αϋπνία

Ορισμός

 • διαταραχή στην έλευση ή διατήρηση του ύπνου ή απουσία αισθήματος επαρκούς ανάπαυσης μετά τον ύπνο
 • για τουλάχιστον 1 μήνα ( χωρίς επίδραση ψυχικής νόσου, ουσίας ή ιατρική πάθηση

Δευτεροπαθής Αϋπνία

Ορισμός

διαταραχή που προκαλεί δυσκολία στην έναρξη ή την διατήρηση του ύπνου και οφείλεται σε κάποια ψυχική νόσο, ουσία ή ιατρική πάθηση

Επιδημιολογία

1 στους 10 ανθρώπους εμφανίζει αϋπνία κάθε βράδυ

Θεραπεία

 • αν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα μπορεί να μειώσει τα αποθέματα ενέργειας ενός ατόμου, να διαταράξει την λειτουργία της μνήμης, να επιδράσει αρνητικά στην λειτουργία του εγκεφάλου και επί πλέον να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία
 • Οι διατροφικές συνήθειες, η διαχείριση του άγχους, η υγιεινή του ύπνου και η αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών που συμμετέχουν στην δημιουργία της αϋπνίας συνήθως αποκαθιστούν τον ύπνο.