Διαταραχή προσωπικότητας

Διαταραχή προσωπικότητας

Ορισμός

  • Ένα μακροχρόνιο πρότυπο λειτουργίας και συμπεριφοράς, σκέψεων και συναισθημάτων που αποκλίνουν από τα κοινωνικώς αποδεκτά και τους οδηγούν σε αφύσικες συνήθειες και συμπεριφορές.
  • Οι διαταραχές προσωπικότητας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο λειτουργεί στην καθημερινότητα του, όπως επίσης και τον τρόπο που απαντά στις πράξεις και τις αντιδράσεις των άλλων. Οι διάφορες καταστάσεις εκλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μόνιμες δυσκολίες προσαρμογής του ατόμου στις καθημερινές απαιτήσεις της ζωής.
  • έχει έναρξη στην εφηβεία ή τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής
  • είναι συνήθως χρόνιες, καθ όλη την διάρκεια της ζωής του.
  • οδηγεί σε δυσφορία ή εκπτωση της λειτουργικότητας
  • τα γονίδια μεταφέρουν προδιαθέσεις για την ανάπτυξη διαταραχών προσωπικότητας σε συνδυασμό με το περιβάλλον το οποίο συμμετέχει επίσης κατά την διάρκεια των πρώτων ετών της ζωής.

Θεραπεία

  • Η ψυχοθεραπεία αποτελεί το βασικό θεραπευτικό εργαλείο στις διαταραχές προσωπικότητας, υποστηριζόμενη από φαρμακευτική αγωγή όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  • Η νοσηλεία κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις αυτές που η παραμονή του ασθενούς στο οικείο περιβάλλον καθίσταται αδύνατη ή επικίνδυνη λόγω των συμπτωμάτων.