Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωτικές διαταραχές

Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωτικές διαταραχές

Ορισμός

 • Διαταραχή σχεδόν όλων των λειτουργιών του εγκεφάλου, αντίληψη, σκέψη, γλώσσα, λόγο, μνήμη, εκτελεστικές λειτουργίες.
 • Ο ασθενής παρουσιάζει δυσκολία στην διαφοροποίηση ανάμεσα στην πραγματικότητα και την φαντασία.

Επιδημιολογία

 • τουλάχιστον 3 % του πληθυσμού νοσούν από κάποια ψυχωτική διαταραχή
 • Εκδήλωση πρώτου επεισοδίου συνήθως είναι 18-25 ετών για άνδρες και 21-30 ετών για γυναίκες
 • 1 στους 3 ασθενείς θα προβεί σε απόπειρα αυτοκτονίας και 1 στους 10 τελικά θα αυτοκτονήσει

Αίτια

 • Γενετικοί παράγοντες ( γενετική προδιάθεση)
 • Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Συμπτώματα

Αρνητικά συμπτώματα
 • Συναισθηματική επιπέδωση ( αμετάβλητη έκφραση προσώπου, πτωχή βλεμματική επαφή, απώλεια αυθόρμητων κινήσεων)
 • Αλογία ( παρατεταμένος λανθάνων χρόνος απάντησης, ανακοπή σκέψης, πενία λόγου)
 • Αβουλία– απάθεια (παραμέληση αυτοφροντίδας και υγιεινής, ασυνέπεια στο σχολείο ή την εργασία, σωματική αεργία)
 • Ανηδονία – έλλειψη κοινωνικότητας ( ελάχιστα ενδιαφέροντα / δραστηριότητες, μειωμένο σεξουαλικό ενδιαφέρον, λίγες σχέσεις με φίλους)
 • Προσοχή (Κοινωνική αδιαφορία και απροσεξία)
Θετικά συμπτώματα
 • Ψευδαισθήσεις (Ακουστικές , Σωματικές – απτικές, Οσφρητικές , Οπτικές)
 • Παραληρητικές ιδέες (Διωκτικές, Ζηλοτυπικές , Ενοχικές, Μεγαλομανιακές, Θρησκευτικές, Σωματικές, Ιδέες αναφοράς, Ιδέες ελέγχου της σκέψης)
 • Αποδιοργανωμένη συμπεριφορά (Ένδυση, εμφάνιση, Κοινωνική, σεξουαλική συμπεριφορά, Επιθετική συμπεριφορά – ψυχοκινητική ανησυχία, Επαναληπτική – στερεότυπη συμπεριφορά)
 • Οργάνωση της σκέψης (Εκτροχιασμός, Ασυναρτησία, Παραλογία , Απρόσεκτη ομιλία, Εκρηκτική ομιλία

Θεραπεία

 • Οι ασθενείς με ψυχωτικές διαταραχές είναι συνήθως ιδιαίτερα εύθραυστοι και χρειάζονται έναν χώρο στον οποίο κατάλληλα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν το άγχος και τα επώδυνα συναισθήματα που η πάθηση αυτή προκαλεί στην ζωή τους.
 • Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την μετέπειτα πορεία της νόσου.
 • Η κλινική μας παρέχει εξατομικευμένες θεραπείες με ψυχοθεραπευτική υποστήριξη του ασθενούς και οικογενειακή συμβουλευτική για την οικογένεια που εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα στο συντομότερο χρονικό διάστημα.
 • Θεραπεία συντήρησης για τουλάχιστον 1-2 χρόνια μετά το αρχικό ψυχωτικό επεισόδιο λόγω υψηλού κινδύνου υποτροπής
 • Θεραπεία συντήρησης για τουλάχιστον 5 χρόνια συνίσταται στην περίπτωση πολλαπλών επεισοδίων λόγω αυξημένου κινδύνου υποτροπών.