Σωματόμορφες διαταραχές

Σωματόμορφες διαταραχές

*μία ψυχική διαταραχή μπορεί να πρωτοεμφανίζεται με σωματικά συμπτώματα

Ορισμός

  • ψυχολογικές καταστάσεις που εμφανίζονται με την μορφή οποιασδήποτε σωματικής διαταραχής και εφόσον έχουν αποκλειστεί όλα τα πιθανά παθολογικά αίτια.

Επιδημιολογία

  • αναπτύσσεται ανάμεσα στην ηλικία των τριάντα και των σαράντα ετών και είναι συχνότερες στο γυναικείο πληθυσμό
  • γενετικοί και ψυχοκινπαράγοντες

Συμπτώματα

  • κινητικά συμπτώματα (πχ παράλυση)
  • συμπτώματα του αισθητηριακού συστήματος ( πχ. κώφωση ή τύφλωση)
  • επιληπτικές κρίσεις ή σπασμοί
  • μικτά συμπτώματα

Θεραπεία

Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και δευτερευόντως η φαρμακευτική αγωγή, η οποία ανακουφίζει από συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.