ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΩΝ

Ορισμός

  • ακαταμάχητη τάση ή παρόρμηση προς επιτέλεση δυνητικών επιζήμιων ή  αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών
  • με σημαντική συναισθηματική δυσφορία και
  • με κοινωνική και επαγγελματική έκπτωση

Υπότυποι

I. Διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή ( επιθετικότητα ) ( 7% στον γενικό πληθυσμό)

II. Κλεπτομανία ( κλοπές) ( 11% στον γενικό πληθυσμό)

III. πυρομανία ( εμπρησμοί) ( 6% των ψυχιατρικών ασθενών)

IV παθολογικός τζόγος ( τζόγος ) (0,4-2% στον γενικό πληθυσμό)

V. τριχοτιλλομανία ( περιέλιξη και εκρίζωση τριχών) (1-4% των εφήβων)

VI. μη προσδιορισμένη :

  • καταναγκαστική επίδοση σε αγορές ( αγορές)
  • εξάρτηση απο το Internet ( χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή)

Θεραπεία

Η γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία σε συνδυασμό με ψυχοφαρμακοθεραπεία επιφέρουν καλά αποτελέσματα.