Περιποίηση Κατακλίσεων και την αλλαγή επιθεμάτων

Περιποίηση Κατακλίσεων και την αλλαγή επιθεμάτων

Η κλινική αναλαμβάνει την περιποίηση των κατακλίσεων των νοσηλευομένων μας και την αλλαγή των επιθεμάτων τους καθημερινά από τον εφημερεύοντα Ιατρό της κλινικής πάντα τη βοήθεια των νοσηλευτών βάρδιας. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής έρθει από το σπίτι του ή κάποια άλλη δομή με κατακλίσεις εντός λογικών ορίων, το νοσηλευτικό προσωπικό φροντίζει να μετακινεί (γυρίζει) τους ασθενείς στο κρεβάτι, με σκοπό την αποφυγή επιδείνωσης των κατακλίσεων.

**Σε περίπτωση που είναι εκτεταμένη σε εύρος και βάθος η κατάκλιση και χρίζει χειρουργικό καθαρισμό από εξειδικευμένο Ιατρό, καλείται Ιδιώτης Γενικός Χειρουργός, εξωτερικός συνεργάτης της κλινικής, για να γίνει ο κατάλληλος χειρουργικός καθαρισμός – ο ασθενής επιβαρύνεται το κόστος της επίσκεψης του χειρουργού.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φαρμακευτική περίθαλψη

Φαρμακευτική περίθαλψη

Εντός της κλινικής λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες των νοσηλευόμενων μας, 24 ώρες / 24 ωρο για την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους σε φάρμακα (φάρμακα, ενέσιμα κλπ) και παραφάρμακα (κρέμες, σιρόπια κλπ). Υπεύθυνη του...

Συνεδρίες Φυσικοθεραπείας

Συνεδρίες Φυσικοθεραπείας

Η κλινική διαθέτει 2 μόνιμους ειδικούς/πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές οι οποίοι αναλαμβάνουν καθημερινά ατομικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας για τους ασθενείς της κλινικής , εξατομικευμένες στην πάθηση του ασθενούς, καθώς επίσης και ομαδικές συνεδρίες φυσικοθεραπείες...

Συνεδρίες Εργοθεραπείας

Συνεδρίες Εργοθεραπείας

Η κλινική διαθέτει μόνιμη θέση Εργοθεραπεύτριας η οποία με ατομικές ή ομαδικές καθημερινές συνεδρίες αξιολογεί την λειτουργικότητα του κάθε νοσηλευομένου (με τη βοήθεια ειδικών κλιμάκων και ειδικών τεστ), όπως επίσης φροντίζει για την καθημερινή εξατομικευμένη...

Συνεδρίες με Κοινωνική Λειτουργό

Συνεδρίες με Κοινωνική Λειτουργό

Η κλινική διαθέτει μόνιμη Κοινωνική Λειτουργό η οποία προσφέρει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες στους νοσηλευόμενους και οργανώνει δωρεάν εκδηλώσεις και εκδρομές, στα πλαίσια της επανένταξης τους στην κοινωνία (1 φορά την εβδομάδα βόλτα και καφέ στο χωριό υπό την...