Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για Διοικητικές και νοσηλευτικές διαδικασίες θεραπευτηρίου ψυχικών παθήσεων

με μια ματια

Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού

Tuv Hellas

Έκδοση

2006.10.27

Ισχύς

2009.10.26

Αριθμός πιστοποίησης

041060116

Πεδίο εφαρμογής

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για Διοικητικές και νοσηλευτικές διαδικασίες θεραπευτηρίου ψυχικών παθήσεων

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πιστοποιητικό Q-cert

Πιστοποιητικό Q-cert

Ψυχιατρική διάγνωση, θεραπευτικός σχεδιασμός και παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών για την περίθαλψη και θεραπεία ατόμων που πάχουν απο ψυχικές...