Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για Διοικητικές και νοσηλευτικές διαδικασίες θεραπευτηρίου ψυχικών παθήσεων

με μια ματια

Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού

Tuv Hellas

Έκδοση

2006.10.27

Ισχύς

2009.10.26

Αριθμός πιστοποίησης

041060116

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πιστοποιητικό Q-cert

Πιστοποιητικό Q-cert

Ψυχιατρική διάγνωση, θεραπευτικός σχεδιασμός και παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών για την περίθαλψη και θεραπεία ατόμων που πάχουν απο ψυχικές...

Πιστοποιητικό Q-cert

Πιστοποιητικό Q-cert

Ψυχιατρική διάγνωση, θεραπευτικός σχεδιασμός και παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών για την περίθαλψη και θεραπεία ατόμων που πάχουν απο ψυχικές...