Εργοθεραπευτής/τρια

Εργοθεραπευτής/τρια

Καθήκοντα / Υπευθυνότητες

 • Αξιολόγηση του βαθμού λειτουργικότητας και αυτοεξυπηρέτησης των ασθενών.
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού.
 • Εκπαίδευση στη χρήση ειδικού εξοπλισμού.
 • Εκπαίδευση ασθενών και των συνοδών τους σε νέους τρόπους αυτοεξυπηρέτησης/εξυπηρέτησης των καθημερινών δραστηριοτήτων της ζωής.
 • Επανάκτηση χαμένων δεξιοτήτων.
 • Παροχή συμβουλών για την προσαρμογή του προσωπικού και επαγγελματικού χώρου των ασθενών, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες και τη λειτουργικότητα του ατόμου.
 • Δημιουργία βοηθημάτων – εξοπλισμού, προσαρμοσμένου στις ανάγκες του κάθε ασθενή.
 • Εφαρμογή και καταγραφή των θεραπευτικών test.
 • Λεπτομερής καταγραφή της πορείας εξέλιξης των ασθενών.
 • Συνεργασία και επαρκής επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της μονάδας υγείας, προς όφελος των ασθενών.
 • Γνώση των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων.
 • Συμμετοχή στις εσωτερικές εκπαιδεύσεις.
 • Τήρηση του κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος.
 • Καλή γνώση και τήρηση των Πρωτοκόλλων ποιότητας.

Ενδεδειγμένα Προσόντα / Γνώσεις

 • Ανοχή, υπομονή, ευαισθησία και διακριτικότητα.
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης.
 • Αυξημένη παρατηρητικότητα.
 • Αυξημένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Πνεύμα συνεργασίας.
 • Γνώση Ξένης γλώσσας, επιθυμητή Αγγλική.

Εμπειρία

Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε ανάλογη θέση κλινικής ή μονάδας υγείας

 

Επίπεδο Σπουδών

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικής Διοίκησης ή ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Κάντε αίτηση για την θέση

GDPR Πολιτική απορρήτου

Πολιτική επεξεργασίας βιογραφικών

7 + 5 =

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κοινωνικός Λειτουργός

Κοινωνικός Λειτουργός

Καθήκοντα / Υπευθυνότητες Αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών αναγκών των ασθενών και των συνοδών τους. Καταγραφή κοινωνικού ιστορικού, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο. Σύνδεση με κοινωνικούς φορείς και ασφαλιστικά ταμεία για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των συνοδών και...

Νοσηλευτής

Νοσηλευτής

Γενικά Καθήκοντα Νοσηλευτής νοσηλείας Καταγραφή λογοδοσίας. Χορήγηση ινσουλίνης ή P.O. σκευασμάτων πριν από το γεύμα διαβήτου. Μέτρηση Ζωτικών Σημείων και τρίωρές μέτρησης. Εκτέλεση πρωινής νοσηλείας. Παραγγελία φαρμάκων. Έλεγχος ναρκωτικών. Αποθήκευση φαρμάκων....

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Το Θεραπευτήριο Ασκληπιός Α.Ε. δέχεται προσωπικό για Πρακτική Άσκηση όλων των ειδικοτήτων που απασχολεί.