Κοινωνικός Λειτουργός

Κοινωνικός Λειτουργός

Καθήκοντα / Υπευθυνότητες

 • Αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών αναγκών των ασθενών και των συνοδών τους.
 • Καταγραφή κοινωνικού ιστορικού, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο.
 • Σύνδεση με κοινωνικούς φορείς και ασφαλιστικά ταμεία για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των συνοδών και των ασθενών τους.
 • Διεξαγωγή αξιολογήσεων των υπηρεσιών του Οργανισμού από συνοδούς και ασθενείς.
 • Διαχείριση στατιστικών αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων των υπηρεσιών του Οργανισμού από συνοδούς και ασθενείς και διαχείρισή τους.
 • Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής πορείας εξέλιξης των ασθενών, στο ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού.
 • Διεξαγωγή ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στους ασθενείς, τους συνοδούς τους και τους εργαζόμενους του Οργανισμού, σε συνεργασία με τη ψυχολόγο.
 • Διεξαγωγή δημιουργικής απασχόλησης των ασθενών του Οργανισμού.
 • Διαξαγωγή ψυχαγωγικών προγραμμάτων του Οργανισμού, σε συνεργασία με την ψυχολόγο.
 • Αντικατάσταση ψυχολόγου σε περίπτωση απουσίας της.
 • Συμμετοχή στη διεπιστημονική ομάδα του Οργανισμού.
 • Συμμετοχή στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων του Οργανισμού.
 • Συμμετοχή στην ομάδα υπεύθυνων νοσηλευτών βάρδιας του Οργανισμού.
 • Προαγωγή και διαχείριση θεμάτων δεοντολογίας και ηθικής.
 • Συμμετέχει στην Ομάδα Ποιότητας και υλοποιεί μέρος των αποφάσεων της ομάδας που την αφορούν.
 • Εντοπίζει, καταγράφει, αξιολογεί τους κινδύνους και προτείνει μέτρα δράσης μείωσης του κινδύνου.

Ενδεδειγμένα Προσόντα / Γνώσεις

 • Αυξημένη κριτική και αξιολογητική ικανότητα.
 • Αυξημένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
 • Γνώση ξένης γλώσσας (επιθυμητή Αγγλικά).

Εμπειρία

Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ανάλογη θέση κλινικής ή μονάδας υγείας.

Επίπεδο Σπουδών

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικής Διοίκησης ή ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Κάντε αίτηση για την θέση

GDPR Πολιτική απορρήτου

Πολιτική επεξεργασίας βιογραφικών

2 + 6 =

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εργοθεραπευτής/τρια

Εργοθεραπευτής/τρια

Καθήκοντα / Υπευθυνότητες Αξιολόγηση του βαθμού λειτουργικότητας και αυτοεξυπηρέτησης των ασθενών. Παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Εκπαίδευση στη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Εκπαίδευση ασθενών και των συνοδών τους σε νέους τρόπους...

Νοσηλευτής

Νοσηλευτής

Γενικά Καθήκοντα Νοσηλευτής νοσηλείας Καταγραφή λογοδοσίας. Χορήγηση ινσουλίνης ή P.O. σκευασμάτων πριν από το γεύμα διαβήτου. Μέτρηση Ζωτικών Σημείων και τρίωρές μέτρησης. Εκτέλεση πρωινής νοσηλείας. Παραγγελία φαρμάκων. Έλεγχος ναρκωτικών. Αποθήκευση φαρμάκων....

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Το Θεραπευτήριο Ασκληπιός Α.Ε. δέχεται προσωπικό για Πρακτική Άσκηση όλων των ειδικοτήτων που απασχολεί.