Νοσηλευτής

Νοσηλευτής

Γενικά Καθήκοντα

Νοσηλευτής νοσηλείας

 • Καταγραφή λογοδοσίας.
 • Χορήγηση ινσουλίνης ή P.O.
 • σκευασμάτων πριν από το γεύμα διαβήτου.
 • Μέτρηση Ζωτικών Σημείων και τρίωρές μέτρησης.
 • Εκτέλεση πρωινής νοσηλείας.
 • Παραγγελία φαρμάκων.
 • Έλεγχος ναρκωτικών.
 • Αποθήκευση φαρμάκων.
 • Ενημέρωση εντολών από τo ηλεκτρονικό σύστημα.
 • Προετοιμασία και χορήγηση μεσημβρινής νοσηλείας.
 • Μεταφορά ιματισμού ασθενών κατά τις εσωτερικές μεταφορές.

*Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες, οι νοσηλευτές νοσηλείας αναλαμβάνουν τα παρακάτω καθήκοντα σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα των νοσηλευτών.

 

Νοσηλευτής

 • Περιποίηση κατακλίσεων με παρουσία ιατρών – εργαλειοδότηση.
 • Πλήρης φροντίδα και εξυπηρέτηση των θαλάμων που είναι υπό την ευθύνη του.
 • Έλεγχος ροής φλεβών και αλλαγή οπού χρειάζεται.
 • Προγραμματισμένες αλλαγές καθετήρων.
 • Αλλαγές ασθενών ανάλογα με το πρόγραμμα θεραπειών.
 • Σίτιση ασθενών.
 • Ενυδάτωση ασθενών.
 • Λουτρά καθαριότητας.
 • Αλλαγές θέσεων ασθενών.
 • Τακτοποίηση θαλάμων.
 • Διαχείριση ακάθαρτου και μολυσματικού ιματισμού.
 • Κινητοποίηση ασθενών.
 • Εξυπηρέτηση κουδουνιών.
 • Ετοιμασία καροτσιού κίνησης για την απογευματινή βάρδια.
 • Διαχείριση απλών και μολυσματικών αποβλήτων.
 • Ενημέρωση καρτών κίνησης /κάρτας νοσηλείας (σίτιση και ενυδάτωση).

Νυχτερινή βάρδια

 • Καταγραφή λογοδοσίας.
 • Έλεγχος στους θαλάμους των ασθενών ανά 2 ώρες.
 • Προετοιμασία πρωινής νοσηλείας.
 • Εκτέλεση νυχτερινής νοσηλείας.
 • Έλεγχος ροής φλεβών και αλλαγή οπού χρειάζεται.
 • Έλεγχος αλλαγών στο Διαιτολόγιο, ενημέρωση αυτού.
 • Τακτοποίηση και εφοδιασμός των τροχηλάτων, με υλικό.
 • Τακτοποίηση στάσης αδερφής.
 • Ενημέρωση καρτών νοσηλείας.
 • Εξυπηρέτηση ασθενών (κουδούνι).
 • Μέτρηση Ζωτικών Σημείων και τρίωρές μέτρησης.
 • Διαχείριση απλών και μολυσματικών αποβλήτων.
 • Διαχείριση ακάθαρτου και μολυσματικού ιματισμού.

Απαραίτητα Προσόντα

Επίπεδο σπουδών

 • Πτυχιούχος Νοσηλευτικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλης ισότιμης Σχολής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Ενδεδειγμένα Προσόντα / Γνώσεις

Ικανότητες

 • Ευγένεια
 • Αυξημένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Γνώση Ξένης γλώσσας, επιθυμητή Αγγλική
 • Χειρισμός Η/Υ

Εμπειρία

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση κλινικής ή μονάδας υγείας

Κάντε αίτηση για την θέση

GDPR Πολιτική απορρήτου

Πολιτική επεξεργασίας βιογραφικών

4 + 2 =

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εργοθεραπευτής/τρια

Εργοθεραπευτής/τρια

Καθήκοντα / Υπευθυνότητες Αξιολόγηση του βαθμού λειτουργικότητας και αυτοεξυπηρέτησης των ασθενών. Παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Εκπαίδευση στη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Εκπαίδευση ασθενών και των συνοδών τους σε νέους τρόπους...

Κοινωνικός Λειτουργός

Κοινωνικός Λειτουργός

Καθήκοντα / Υπευθυνότητες Αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών αναγκών των ασθενών και των συνοδών τους. Καταγραφή κοινωνικού ιστορικού, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο. Σύνδεση με κοινωνικούς φορείς και ασφαλιστικά ταμεία για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των συνοδών και...

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Το Θεραπευτήριο Ασκληπιός Α.Ε. δέχεται προσωπικό για Πρακτική Άσκηση όλων των ειδικοτήτων που απασχολεί.